murki.pl
  Info | Mapa | Topo | Ogłoszenia | Archiwum | Zdjęcia | Forum | Zaloguj | Kontakt
 

Porozumienie

pomiędzy NORDENBERG a Użytkownikami w zakresie korzystania z Serwisu WWW.MURKI.PL

 1. Definicje

  NORDENBERG — Firma NORDENBERG z siedzibą w Sopocie, przy ul. Andersa 20/11.

  Serwis — zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez NORDENBERG, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez NORDENBERG. Serwis może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) WWW.MURKI.PL, Serwis (internetowy) MURKI.PL.

  Użytkownik — oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

 2. Postanowienia ogólne

  Niniejszy dokument ma charakter Porozumienia pomiędzy NORDENBERG a Użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.

  Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Porozumienia.

 3. Konta Użytkowników

  NORDENBERG umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakładanie Użytkownikom bezpłatnych kont. Użytkownicy posiadający własne konta mają możliwość udostępniania materiałów (tekstów, zdjęć i grafiki) pozostałym Użytkownikom.

  Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym konta, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym i wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych przez NORDENBERG.

  Konto może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne. NORDENBERG może usunąć konto bez ostrzeżenia i bez podania przyczyny.

 4. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

  NORDENBERG zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

  NORDENBERG zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

  NORDENBERG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu. W szczególności NORDENBERG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, zawartość oraz skutki wykorzystania informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników.

 5. Prawa własności intelektualnej

  NORDENBERG informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim na rzecz NORDENBERG, w szczególności teksty, zdjęcia, i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

  Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody NORDENBERG.

  Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

  Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a NORDENBERG gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 6. Postanowienia dodatkowe

  NORDENBERG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

  NORDENBERG zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: poczta@murki.pl

 
Na początek strony Strona główna >> [ Wprowadzenie | Praktyczne informacje | Archiwum | Przewodniki | Galeria ]  
 

© murki.pl 2000–2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

poczta@murki.pl