murki.pl
  Info | Mapa | Topo | Ogłoszenia | Archiwum | Zdjęcia | Forum | Zaloguj | Kontakt

Topo > Murki Brętowskie (zobacz opis dojazdu)

1.3. Przewieszki

Niewielkie Przewieszki nie są być może najczęściej odwiedzanym murkiem w Trójmieście, ale dla wielu osób z trójmiejskiego środowiska wspinaczkowego mają status „kultowy”. Na murku, zbudowanym z betonu i białej, tarciowej cegły znajduje się stosunkowo dużo dróg i przystawek — ze względu na niewielką wysokość szczególnie atrakcyjnych dla samotnych wspinaczy. Górne partie ścian, zwłaszcza w prawej części północnego skłonu są dość kruche. Tutejsze drogi są krótkie, ale prawie zawsze „siłowe”, stąd wyceny na Przewieszkach mają charakter orientacyjny i często uchodzą za zaniżone.

Skłon północny

[schemat]
Przewieszki — skłon północny (3.8 m).

 1. II. Lewym zacięciem.
 2. VI.2. Trawers północnego skłonu, wolno chwytać jego górnej krawędzi.
 3. V-. Na początku filarkiem, potem trawers wzdłuż krawędzi do głównego spiętrzenia okapu, skąd wyjście w górę.
 4. Tylko kantemVI.1. Wyjście jak Pająki.
 5. Krótki KaszelVI.4. Start z odciągów, dalej brzytwa, cegła na ścisk i koniec w klamie od Pająków.
 6. Wściekły HonzikVI.4. Start z klameczki obok Pająków, dalej do brzytwy z betonem, potem do cegły z wykutym chwytem — koniec w klamie od Pająków.
 7. TarantulaVI.2. Tuż na prawo od lewej krawędzi przewieszenia — ograniczniki.
 8. PająkiVI.2. Środkiem głównego spiętrzenia.
 9. Dwie BańkiVI.3. Zielone chwyty. Dwa skoki; z klamki od HonzikaPająków na krzyż i w górę do Terminatora.
 10. Terminator 2VI.3. Prawą częścią Pająków po nisko wykutych stopieńkach — ograniczniki.
 11. Nie ma to jak pingwinyVI.2+. Chwyty zaznaczone dużymi białymi kropkami, połączenie TerminatoraŁaski Bożej.
 12. Chwała BożaVI.2+. Istnieje zamysł skoku z klamek startowych pod beton (VI.5?).
 13. Łaska BożaVI.2+.
 14. Ciepły AzotVI.2+. Prosto między ogranicznikami.
 15. Metafizyka Wody ŚwięconejVI.2+/3.
 16. PranaVI.3+. Z dziurki przy Metafizyce w górę i w prawo do klamy od Hemoglobiny. Trudna psychicznie zmiana rąk, można runąć.
 17. Dyskretny Urok EutanazjiVI.5. Trawers w przewieszeniu, połączenie Prany, RapatuiLa Gleby.
 18. Moon by się uśmiałVI.2+. Z obłej klamy do brzytwy i skok do klamy od Hemoglobiny.
 19. HemoglobinaVI.2. Start przy charakterystycznej dziurce w cegle.
 20. Mafioso AnikinosoV. Ewidentne klamki. Drogę pokonuje się tylko na rękach — koniec na betonie.
  1. MałpaVI.1+. Start z dziurki od Hemoglobiny i dziury z Mafiosa, skąd od razu do klamy od Hemoglobiny.
  2. Mafioso bez KlamyVI+. Ze startowych dziur do końcowej klamy — tylko na rękach.
 21. TechnotronicVI.3+. Skok tylko z cegły na ścisk do betonu.
 22. Droga przez JustynęVI.
 23. Kosmos dla KosmitówVI.2+. Z półki i brzytwy na lewą rękę ruch do ostrego chwytu (prawa ręka) i w górę.
 24. Stan NieważkościVI.3+. Utrudnienie Kosmosu, zaczyna się z obłej półki i dziurki.
 25. Dziki OgrVI.1+. Start z podchwytu i odciągu.
 26. La GlebaVI.2+.
 27. TranswestytaVI+. Niebieskie kropki.
 28. RapatujaVI.2+. Trawers w lewo; ledwo widoczne, czerwone oznaczenie chwytów. Cały czas w przewieszeniu, start z dużej klamy od La Gleby, koniec w klamie od Technotronica.
 29. SkokVI.2. Z brzytwy i odciągu od La Gleby do betonu.
 30. Jedynkowy FilarekI.
 31. III+. Lewą częścią ścianki z Trawersem Inteligencji.
 32. Trawers InteligencjiIV.

[schemat]
Przewieszki — skłon północny (3.8 m).

 1. VI.3. Start z nisko położonych stopni, ręce na krzyż; ruch lewą ręką po krzyżu do klamki na 3 palce (jeszcze w przewieszeniu), prawa noga na stopień pod wielką klamą od Pająków i strzał prawą ręką do klamy wykutej w jednej z cegieł górnego rzędu. Wstawienie lewej nogi na startowy chwyt i sięgnięcie do najbardziej cofniętej, obrysowanej części betonu. Chwyty i stopnie oznaczone ciemnozielonymi „X”.
 2. VI.3. Start: prawa ręka w lewej klameczce od Dwu Baniek, lewy stopień od Dwu Baniek, lewą ręką do wysoko położonej, ciasnej dziurki (stopień na krawędzi ogranicznika od Terminatora); prawą ręką strzela się do zielonej klamy od Terminatora, dołożenie lewej i koniec jak Terminator.
 3. VI.3. Start z prawej, dwupalcowej klameczki od Terminatora, lewą ręką do wysokiej, dwupalcowej dziurki od Terminatora (stopnie startowe są oznaczone białymi kropkami), prawą ręką strzał do płaskiego chwytu (na lewo od cegły na ścisk z Chwały Bożej), noga na chwyt startowy i koniec w klamie od Terminatora.
  1. RejsVI.3+. Start z palców wskazujących w dwu dziurkach i z dwu małych, nowych stopieńków, prawa ręka do dziurki wyżej, lewą „bania” do klamy oznaczonej na zielono (od Terminatora), dołożenie prawej ręki i koniec w wystającej klamie od Terminatora.
 4. Action DurexVI.2+. Lewa ręka w „uśmiechu” od Chwały Bożej, prawa noga na stopień tuż za prawym ogranicznikiem, prawa ręka po krzyżu do dobrego, okropkowanego chwytu, lewa ręka do zielono oznaczonego chwytu od Terminatora, prawa noga na okropkowany chwyt od Terminatora, prawą ręką daleko i po krzyżu „bania” do końcowej klamy od Pająków.
 5. DżihadVI.2+. Start w klamie od Hemoglobiny (dojście do niej dowolnie), trawers w lewo i zejście w okolicach Pająków: do lewej klamki od Chwały Bożej i prawej startowej od Terminatora. Na trawersie ręce na części Murka, gdzie cegły układają się dachówkowato, nogi na stopniach w przewieszeniu — wszystko oznaczone ewidentnymi czerwonymi ukośnikami.
 6. iCVI+. Start z dziurki od Prany (prawa ręka) i brzytwy od Ciepłego Azotu (lewa ręka), dalej po chwytach oznaczonych niebieskimi kropkami — koniec w klamie od Hemoglobiny.
 7. VI.2. Chwyty oznaczone czarnymi kropkami, koniec jak Projekt X.
 8. PromileVI.3+. Trawers w prawo stanowiący odcinek dojściowy do La Gleby, stopnie i chwyty oznaczone białymi kropkami.
 9. ShoakVI.5+. Prawa ręka w dziurce od Hemoglobiny, lewa na obły, ukośny chwyt (stopień od Moona), z niego ruch lewą do ścisku od Prany, wstawienie nogi na wyższy stopieniek i „bania” do górnej krawędzi betonu.
 10. MoonrakerVI.3. Chwyty i stopnie znaczone na ciemnozielono. Start podobnie jak Shadow (pod Technotronicem), ale tylko lewą ręką w wygodnej, jajowatej dziurze, dalej prawa ręka na krawądkę od Progresu i przestrzał do ścisku od Psychola, dołożenie lewej ręki i strzał bez nóg do betonu.
  1. VI.3+. Start i koniec j. w. ale prawa ręka od razu do ścisku od Psychola.
  2. ShadowVI.3. Start z palców wskazujących (mimo, że w lewej dziurce siada więcej palców), tuż pod Technotronicem, prawa noga na stopniu oznaczonym pochyłą, czarną ukośną kreską, ruch lewą ręką do ostrego ząbka w pionowej fudze, lewa noga na stopień oznaczony krzyżykiem i strzał do wystającego kamienia w górnym betonie.
  3. ProgresVI.5+. Start z palców wskazujących podobnie jak przy Shadow, ale w lewej dziurce palec tylko do połowy pierwszego paliczka, prawa noga na stopniu oznaczonym czerwoną kropką, prawą ręką sięgnięcie do krawądki oznaczonej na czerwono (lewa krawądka od Kosmosu dla Kosmitów), lewą ręką strzał do betonowego placka i dołożenie prawej ręki.
  4. PsycholVI.4+. Start jak na Progresie, prawą ręką do cegły na ścisk (z niebieską kropką), dołożenie lewej ręki i już na samych rękach strzał lewą ręką do olbrzymiej klamy na prawo od wystającego kamienia w górnym betonie.
 11. BoomVI+. Start jak Shadow, trawers w prawo po czarnych kropkach i koniec na górnej krawędzi betonu, między równoległymi ogranicznikami (jak Dziki Ogr.).
 12. Nic śmiesznegoVI.3+. Trawers w prawo i po dojściu do końca La Gleby kawałek z powrotem — w lewo. Start jak Shadow, prawą ręką sięgnięcie do krawądki z Progresu, lewa ręka na ścisk na cegle obok krawądki (stopnie: startowy z Shadow i 3 cegły poniżej odciągu, do którego sięgnięcie za chwilę). Zejście nisko i lewa ręka do wspomnianego odciągu, stopień w lini pionowej w dół, zaznaczony niebieską kropką. Prawa ręka do wielkiej klamy od La Gleby, tam też dołożenie lewej ręki, prawa noga na daleki, najgłębszy i niski stopień od La Gleby, prawą ręką sięgnięcie do odciągu i potem standardowo La Glebą. Powrót po skończeniu La Gleby do działającego w lewo odciągu, lewa ręka na betonową krawądkę obrysowaną cegłą (małe stopnie, szeroko) i sięgnięcie do samej góry.
 13. VI+. Trawers w lewo, po czerwonych kropkach.
 14. VI.2+. Start z podchwytów (jeden od Dzikiego Ogr., a drugi jest na prawo), prawa noga na pierwszy stopień od La Gleby, prawą ręką daleko do ścisku od Psychola (nogi wylatują), dołożenie ręki i koniec na betonowym placku od Progresu (dołożenie ręki).
 15. AlicjaVI.2. Start z obłej półki od Kosmosu dla Kosmitów, „bańka” do klamy na lewo i koniec na betonie (chwyty i stopnie oznaczone są niebieskimi plusami ze strzałkami).
 16. VI.1+/2. Start — lewa ręka w odciągu z niebieską kropką, prawa w dużej klamie od La Gleby (stopień niżej — niebieska kropka), prawa ręka do odciągo-ścisku od Rapatuji, dostawienie lewej nogi do ręki i lewą ręką sięgnięcie do samej góry między dwa równoległe ograniczniki.
 17. SmagudżawaV. Start z dużej klamy od La Gleby i trawers w lewo po chwytach i stopniach oznaczonych niebieskimi kropkami. Koniec na górnej krawędzi betonu, między równoległymi ogranicznikami (jak Dziki Ogr.).
 18. VI.2+. Chwyty i stopnie oznaczone ciemnozielonymi kropkami. Start z oblaka (lewa ręka) i dziurki (prawa ręka), prawą do „ścisku” i po wstawieniu się na stopnie (krawądka i głębokie wydłubanie) „bania” do fragmentu krawędzi obrysowanego na ciemnozielono.
 19. Projekt XVI.4. Start z niskiego stopnia i dwóch odciągów (prawą ręką nie na ścisk!), wstawienie prawej nogi na wielką klamę od La Gleby i ruch prawą ręką do „uśmiechniętej” krawądki (nie wymagane, ale w dobrym tonie jest ostatnie sięgnięcie do betonu).
 20. Latająca MyszVI.1+ SD. Chwyty i stopnie oznaczone czarnymi krzyżykami.
 21. VI.2. Start tylko z prawej ręki w odciągu od La Gleby, lewą sięgnięcie do odciągu-fugi, noga na stopień (pod stopniem z zieloną kropką) i daleki ruch do chwytu na prawo od chwytu od Latającej Myszy oznaczonego „XX”).
 22. Tasmański WilkVI.1. Start z dużej klamy od La Gleby, koniec w dużej klamie od Hemoglobiny; oznaczenie stopni i chwytów czarnymi ukośnymi kreskami.

[schemat]
Przewieszki — skłon północny (3.8 m).

 1. VI.4+. Start z mizernej krawądki (P) i chwytu na dwa palce z Terminatora (L). Z niskiego stopnia wybicie do krawądki w odkrytej dużej fudze-spoinie między cegłami. Po wstawieniu się na stopnie (wcześniejsze chwyty) sięgnięcie do końcowej klamy od Terminatora.
 2. Sid, Manny i WiewiórVI.5+/6. Start z prawej ręki (piramidka ze ściskiem), lewa noga daleko w lewo. Ruch do piramidki na lewą rękę, „niewygodne” wstawienie prawej nogi i strzał do pochyłej krawędzi. Dalej (kluczowe) wstawienie prawej nogi na niewielki stopień, po czym lewej nogi do lewej ręki i ruch do krawędzi betonu. Wszystkie chwyty są zaznaczone czerwonymi „x”.
 3. VI.4 (?). Statyczny start z „uśmiechu” od Chwały Bożej (L) i dwupalcowego chwytu od Terminatora, dalej „po krzyżu” prawą ręką do odciągu Chwały Bożej, lewą do klamy od Terminatora i prawą „po krzyżu” do klamy od Pająków (stopnie te same co chwyty, stopień startowy nisko — duży od Chwały Bożej).
 4. CycuśVI.5. Chwyty i stopnie oznaczone czarnymi plusami, start „po krzyżu”: lewa ręka na krawądce, prawa nisko, w stopniu od Prany; wysoki skok do krawądki łapanej prawą ręką i strzał lewą do tarciowego „oblaka” od Ciepłego Azotu.

Skłon południowy

[schemat]
Przewieszki — skłon południowy (3.8 m).

 1. FlegmatyzatorVI+. Najbardziej lewą częścią przewieszenia, chwyty zaznaczone na brązowo.
 2. Trawers BoolersówVI.3+. Trawers południowego skłonu, przez całą długość poniżej górnej krawędzi betonu.
 3. AnkieterVI.6 SD. Trawers w prawo, oznaczone chwyty i stopnie. Przedłużenie Gosia Rules.
 4. VI.2 SD. Dziura na podchwyt (obok krzyżyk), stopień pod chwytem, tuż nad ziemią; wyjście daleko lewą ręką do kamyka przy dziurce na Trawersie Boolersów i koniec dowolnie na górnej krawędzi betonu. Przystawkę robi się statycznie — konieczne jest wstawienie nogi w startowy chwyt (czyli nie na rękach!).
 5. Gosia RulesVI.5+. Po chwytach w przewieszeniu, koniec na poziomej krawądce w betonowym, górnym pasie; stopnie wszystkie, tylko przy ostatnim ruchu wyłącznie najniższy, charakterystyczny stopień z kamyczkiem w środku.
 6. OKVI.3/3+. Krótki trawers w lewo po zaznaczonych chwytach.
 7. KosmitkiVI.3. Trawers w lewo, znaczone chwyty; start z niskiej klamki (przyblok lewą ręką), daleki ruch prawą do klamki w przewieszeniu, lewa na tarcie do oblaka, prawa ręka po krzyżu do trójkątnej dziury w przewieszeniu, lewą do pobliskiego odciągu (też w przewieszeniu), prawą do wystającego kamienia i daleki ruch do wystającego betonowego „nosa” na górnej krawędzi betonu.
 8. Nie Wahaj SięVI.5. Chwyty startowe: lewa ręka w odciągo-ścisku, prawa w dziurce, jeden oznaczony stopień i jeden ruch do oznaczonego miejsca w betonowej krawędzi. Przy patentowaniu prognozowane długie loty-biegi do tyłu, niezbędny asekurant!
 9. Słoniowy SenV. Start na wysokości pionowej ryski tuż na lewo od prawej krawędzi południowego skłonu; na wyjściu należy kierować się w lewo.
 10. II. Zacięciem.
 11. CytrynkaVI. Trawers ścianki na prawo od zacięcia, wolno korzystać tylko z chwytów i stopni oznaczonych na żółto; ten sam trawers z użyciem wszystkich chwytów ma trudności ok. III.

[ Zobacz: Przewieszki w Galerii ]
 


1 Entuzjastę Przewieszek w łatwy sposób można rozpoznać po podrapanych w charakterystyczny sposób przedramionach i poobcieranych palcach.
2 Niektórzy z przewieszkowych guru zamiast słowa „zaniżone” użyliby w tym miejscu słowa: „humorystyczne”.
3 Murkowa klasyka.
4 Pod koniec sezonu 2003 ukruszyła się krawędź dziurki, od tego czasu problem nie ma powtórzenia.
Na początek strony Strona główna >> Przewodniki >> Brętowo >> [ Betonowe | Nad Słowackiego | Przewieszki | Elektryczny | Gdyński | Łuki | Parch | Biały na Poligonie | Czerwony na Poligonie ]  
 

© murki.pl 2000–2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

poczta@murki.pl